Forskare: Svenska satsningar på infrastruktur är olönsamma

1:32 min

Svenska regeringar beslutar ofta om stora infrastrukturprojekt – trots att kalkyler visar att de är samhällsekonomiskt olönsamma.

Det konstaterar SNS Konjunkturråd i en rapport som publiceras i dag.

Forskarna bakom rapporten riktar svidande kritik mot vad de menar är ett systematiskt slöseri med skattepengar.

Maria Börjesson är en av fyra forskare som ingått i det konjunkturråd, som på uppdrag av det politiskt oberoende studieförbundet Näringsliv och samhälle, har granskat den svenska transportpolitiken.

– Det finns väldigt mycket lönsamma investeringar som aldrig görs och så finns det väldigt många olönsamma saker som görs. Vi lägger pengarna på fel saker, vi slösar bort dem helt enkelt, säger hon.

Forskarna har dels studerat ett antal aktuella och redan genomförda infrastruktursatsningar i mångmiljardklassen, dels tittat på hur beslutsprocessen går till.

Forskarna menar alltså att samhällsekonomiskt lönsamma infrastruktursatsningar ofta får stå tillbaka på grund av att svenska regeringar istället fokuserar på samhällsekonomiskt olönsamma prestigeprojekt.

– Det handlar bland annat om Västlänken, Botniabanan och högastighetståg som är uppe nu. Och det är inte det att det inte finns nyttor med de här projekten, för det finns det. Problemet är att resurserna som krävs är ännu mycket högre än vad resenärerna och samhället får ut av det.

Det största problemet är enligt rapportförfattarna att politikerna inte bryr sig om de samhällsekonomiska analyserna tillräckligt mycket.

– Vi pekar på problem i beslutsprocessen som gör att man inte använder kunskapsbaserade beslutsunderlag i någon större utsträckning, speciellt inte regeringen. Och det påpekar ju också riksrevisionen gång på gång.

Konjunkturrådet ger i sin rapport flera förslag på förändringar av beslutsprocessen kring stora infrastrukturprojekt, där de samhällsekonomiska analyserna ges en större tyngd. På DN Debatt i dag redogör forskarna för sina förslag. Målet med förslagen är att de allmänna resurserna ska utnyttjas mer effektivt.

– Som skattebetalare och medborgare i det här landet så är jag väldigt upprörd över att man inte använder pengarna som man tar från befolkningen vid en beskattning på ett mer omsorgsfullt sätt, säger Maria Börjesson.