Gratis rådgivning om el startas

Från och med den 2 maj ska det gå att få kostnadsfri rådgivning om elmarknaden.
Då öppnar Konsumenternas elrådgivningsbyrå som ska ge vägledning och information om rättigheter och skyldigheter på elmarknaden. Byrån kan nås via telefon, brev eller internet. Det är Konsumentverket och Energimyndigheten som tillsammans med branschorganisationen Svensk Energi öppnar verksamheten. Byrån är tänkt att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden. Till byrån kan privatpersoner vända sig med frågor om till exempel elräkningar, avtal och priser, byte av elleverantör och ersättningar vid elavbrott.