Skellefteå kommun

Bönhuset i Missenträsk blir byggnadsminne

Bönhusmiljön i Missenträsk, Skellefteå kommun, har klassats som byggnadsminne.

Väckelserörelsen i länet har varit mycket utbredd och Länsstyrelsen har under en längre tid sökt en välbevarad bönhusmiljö för att bevara den. Av 273 bönhus i länet som man tittade på framstod Missenträsk som den lämpligaste miljön.

Bönhuset invigdes 1936 och under den period då de flesta bönhus uppfördes i länet. Bönhusmiljön i Missenträsk är också intakt sedan tillkomsttiden och har genomgått mycket få förändringar fram till idag. Den enkla, sparsmakade karaktären gör också just denna miljö lämplig för en byggnadsminnesförklaring, skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Motivet till byggnadsminnesförklaringen är bland annat att bönhusen utgör en viktig del av länets kulturhistoria. De är också en betydelsefull pusselbit i förståelsen av den västerbottniska folksjälen. Dessutom är bönhusmiljön i Missenträsk med sin utformning, arkitektur och bakgrund mycket representativ för bönhustraditionen i Västerbotten, säger Bo Sundin, länsantikvarie.

Kulturmiljölagens skydd innebär att byggnaderna inte får rivas eller förändras. Underhåll ska utföras i samråd med Länsstyrelsen. Tomten får inte bebyggas ytterligare.