Södras delårsrapport

Skogskoncerenen Södra gjorde en vinst på 84 miljoner kronor, efter finansnetto, under årets första tre månader och det kan jämföras med 365 miljoner för motsvarande period i fjol. Omsättningen var oförändrad på drygt 2,8 miljarder kronor.
Södra skriver i sin delårsrapport att botten ser ut att vara nådd för pappersmassa, koncernens huvudprodukt, och att prishöjningar är aviserade under de närmaste veckorna.