Tiotusentals ska utvisas

1:48 min

Regeringen vill att myndigheterna gör sig redo att utvisa uppemot 80 000 personer som sökt asyl. Men det är oklart hur många utvisningar som faktiskt kan bli av.

– Det återstår att se om det blir 80 000, det beror på Migrationsverket som avgör hur många som får stanna, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Men om det handlar om så osäkra bedömningar, varför har du nämnt siffran överhuvudtaget?

– Det betonar storleksordningen av den utmaning som ligger framför oss, säger inrikesministern.

Samtidigt tror Migrationsverkets operativa chef, Mikael Ribbenvik, att en större andel av de som söker asyl kommer att få stanna framöver. De har ofta starka asylskäl, bland annat som krigsflyktingar från Syrien.

Det är också vanligt att personer som fått avslag ändå inte utvisas.

– Grovt räknat kan man säga att en tredjedel av dem som fått avslag är så kallade svåra ärenden, där man vägrar att åka och där man inte har några handlingar som är tillräckliga för att verkställa utvisningen, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket.

Många kommer från länder som antingen har en så svag statsapparat att det saknas motpart att förhandla med, eller att landet helt saknar avtal med Sverige. Det kan röra sig om länder som Somalia, Afghanistan, Iran och Irak. Länderna blir i praktiken ofta omöjliga att utvisa till.

Sammanlagt sökte 162 000 personer asyl i Sverige förra året.

För att kunna utföra fler utvisningar vill regeringen bland annat använda sig av chartrade plan i större utsträckning.

Patrik Engström, chef för polisens gränskontroll, säger till Dagens Industri att det uppdraget innebär att många som ska utvisas kommer att gå under jorden.

Detta sker ofta redan när Migrationsverket informerar den asylsökande om utvisningsbeslutet.

Därför bör polisen finnas på plats vid mötet hos Migrationsverket, enligt Patrik Engström. Han säger även att gränspolisen kommer att behöva fördubbla sin styrka på 1 000 anställda för att kunna hantera uppdraget.

Kriminalvårdens transportenhet, som utför avvisningarna, har redan börjat nyanställa.

– Vi måste vara beredda på ökningen när den kommer, säger Johan Mellbring, chef på Kriminalvårdens transporttjänst.