"Hemvärnet outnyttjat"

Hemvärnets resurser är i många fall outnyttjade av det civila samhället. Det menar personal inom Blekinges Hemvärn.
Kunskaperna och utrustningen blir hela tiden bättre inom organisationen och vid exempelvis större olyckor har hemvärnet stora resurser att bidra med. -Ett av problemen är att samhället inte känner till vilka kunskper hemvärnet besitter, säger Torleif Valett, utbildningsledare i hemvärnets Blekingegrupp.