Dispens från strandskydd ökar

Kommuner ger i allt större utsträckning dispenser från strandskyddet.
Det hävdar Staffan Karlsson, miljövårdsdirektör på länsstyrelsen i Sörmland. Trycket på sjönära tomter blir allt större, vilket oroar Staffan Karlsson. Han säger till Sveriges Radio Sörmland att strandskyddet behövs så att bad- och friluftsliv kan fortgå som det är tänkt.