Allt värre bostadsbrist drabbar de nyanlända

5:11 min

Nu letar regeringen lösningar över blockgränsen för att få fart på bostadsbyggandet. Och det är nödvändigt att något händer, säger Peter Karpestam på Boverket.

– Situationen som vi har nu är akut, vi har en demografisk chock skulle jag vilja säga. Oavsett hur väl fungerande bostadsmarknad vi än hade haft, skulle vi haft problem just nu. Men nu har det under ett antal år, även innan den här flyktingvågen, pratats om brist på bostäder och att bostadsmarknaden har stora problem. Vi står inför väldigt stora utmaningar, säger Peter Karpestam, analytiker på Boverket.

Det har byggts för lite bostäder i Sverige under många år nu, eftersom politikerna inte uppmuntrat det tillräckligt, säger Peter Karpestam på Boverket. I våras gjorde Boverket bedömningen att det kommer att behövas över 700 000 nya bostäder fram till 2025. Det innebär att takten i bostadsbyggandet måste öka kraftigt.

Sedan dess har läget blivit än mer kritiskt. Och nu menar Boverket att det krävs nya, drastiska åtgärder för att motverka den akuta bostadsbristen. I en rapport till regeringen i höstas föreslog Boverket bland annat att staten ska ta fram en modell för att se till att det byggs bostäder speciellt för grupper med låga inkomster, till exempel de nyanlända.

– Frågan är om vi måste gå in och bygga riktat mot hushåll med svaga förutsättningar, en typ av social housing-lösning, som innebär att det bara är vissa hushåll som ligger under en viss inkomstsnivå som får bo i de här bostäderna. Det är knäckfrågan för framtiden, skulle jag säga, säger Peter Karpestam på Boverket.

Och tidigare i januari verkade regeringen öppna för en lösning som går i den här riktningen.

Det skedde i samband med att man bjöd in allianspartierna och Vänsterpartiet till diskussioner om vad som bör göras för att öka byggtakten. I en debattartikel i Dagens Nyheter skrev statsminister Stefan Löfven och två andra ministrar att regeringen vill undersöka om statliga bolag ska kunna bygga bostäder åt grupper som är svaga på bostadsmarknaden, som studenter och ungdomar.

Den grupp som har allra svårast att hitta bostad i Sverige är de nyanlända. Men att skapa särlösningar för dem tycker moderata riksdagsmannen Hanif Bali är en dålig idé.

– Vi ska inte skapa speciella bostäder bara för de nyanlända. För då kommer den svenska befolkningen, som också har brist på bostäder, bli arga på den nyanlända och säga att "här har jag betalat skatt i 40 år, mitt barn är 25 år och kan inte flytta hemifrån, och så kommer en nyanländ och tar det här". Det skapar onödiga motsättningar, vi måste lösa allas bostadsbrist.

Då handlar det framför allt om att minska byråkratin i byggprocessen, och att inte bygga så dyrt, säger Hanif Bali.

– Man bygger med en oerhört hög standard nu, vilket är orimligt. Man kan bygga med den standarden som finns i andra byggnader i det gamla beståndet. Nya bostäder behöver inte vara så värst mycket dyrare. Man måste tillåta mycket billigare produktion. Och det kommer att hjälpa särskilt de nyanlända, för de har inte så mycket kapital.

Jimmy Jansson är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, en kommun som tagit emot många nyanlända de senaste åren. Inte heller han vill se att det byggs speciella bostäder för just nyanlända

- Vi har en bostadsbrist för alla. Och det har vi haft i ungefär tre år nu. Så det är naturligtvis ett stort problem för oss. Och det är klart, att det försvårar situationen ytterligare även för gruppen nyanlända som redan har väldigt svårt att hävda sig, både på arbetsmarknad och bostadsmarknad. Men vår utgångspunkt är att vi ska lösa bostadsbristen för alla. Vi vill bygga för alla och vi vill gärna bygga prisvärda bostäder med lägre hyror. Det är bra både för ungdomar, människor som inte har så hög lön och för nyanlända.

I sitt senaste bostadspolitiska utspel öppnar regeringen för att förenkla regelverken, så att det blir mindre krångligt att bygga. Man vill också utbilda fler arbetslösa till jobb i byggbranschen, öppna byggmarknaden för utländska bolag, och - som sagt - undersöka om statliga bolag ska kunna bygga bostäder åt grupper som är svaga på bostadsmarknaden.

Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, välkomnar en mer aktiv statlig bostadspolitik.

– Självklart behövs det en mycket mer aggressiv statlig politik på området. Och jag välkomnar det utspel som regeringen nu gör med att samarbeta över blockgränsen, för det tror jag behövs. För dagens bostadspolitik är snudd på obefintlig. Men man kan inte förvänta sig att staten ensamt löser bostadskrisen. Vi på kommunal nivå måste göra precis allt vi kan, och det är det vi försöker att göra i Eskilstuna. Vi har ökat takten med att ta fram detaljplaner. Nyligen antog vi en detaljplan med tusen bostäder i centrala Eskilstuna. Vi jobbar väldigt tajt med de bolag som bygger. Och vi har ökat kraven på den kommunala allmännyttan att bygga fler hyresrätter, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.