Kravalldömd får sänkt straff

Högsta domstolen, HD, sänker straffet kraftigt för en 20-åring som dömts för våldsamt upplopp i samband med EU-kravallerna i Göteborg förra sommaren. 20-åringen har dömts för att ha anstiftat och lett kravallerna vid Hvitfeldska gymnasiet, men HD slår fast att det var polisens ingripande som utlöste kravallerna där.
När domarna för göteborgskravallerna började falla hade de det gemensamt att både tingsrätt och senare också hovrätt dömde till mycket stränga straff. De domar som tidigare dömts ut för våldsamt upplopp vid t ex fotbollskravaller eller nazistdemonstrationer låg samtliga på några månaders fängelse. EU-kravallerna allvarligare Men när göteborgsdomarna föll ansåg rättsväsendet att brotten som begicks i samband med EU-toppmötet var mycket allvarligare. Åklagaren ansåg att det var brott mot grundlagsstadgad yttrande- mötes- och demonstrationsfrihet i och med att kravallerna störde de demonstrationståg som fått tillstånd. Åklagaren ansåg också att kravallerna störde Sveriges förhållande till andra länder och också förhållanden andra länder emellan genom att störa själva EU-toppmötet. HD gör annan bedömning Men Högsta domstolen gör i sin första prövning av en dom från göteborgskravallerna en annan bedömning. HD anser att kravallerna vid Hvitfeldska gymnasiet var en reaktion mot polisens avspärrning av skolan och att våldet riktade sig endast mot polisen, inte mot själva EU-toppmötet. Därför ska straffet sättas i jämförelse liknande, tidigare domar, även om brottet är grovt, anser HD. Gäller bara 20-åringen Men den annorlunda bedömningen av straffvärdet gäller bara den 20 åring som överklagat själva strafflängden och det påverkar inte andra domar som har vunnit laga kraft, Högsta domstolen har dessutom avslagit flera överklaganden av domar från Hvitfeldska som gällde bevisning HD var inte enig i sin om att sänka straffet för den 20-årige norrköpingsbon från ett år och åtta månaders fängelse till fyra månaders fängelse. Två ledamöter var skiljaktiga, de ville döma till sex respektive åtta månaders fängelse. Stefan Winiger