Besked i dag om var framtidens tåg kan komma att stanna

1:50 min

I dag kommer Sverigeförhandlingen att ge besked om vilka kommuner som blir aktuella för en station längs den planerade höghastighetsjärnvägen.

– Vi har bjudit in alla intressenter längs höghastighetsjärnvägen till en förhandlingsstart. Vi kommer att presentera vilka sträckningsval vi har gjort och vilka stationer och kommuner vi vill inleda förhandlingar med, säger Catharina Håkansson Boman, en av Sverigeförhandlingens förhandlingspersoner.

Sverigeförhandlingen är den organisation som fått regeringens uppdrag att utreda och förhandla fram förslag på vilka sträckningar höghastighetsjärnvägen ska ha och på vilka orter det är lämpligt med stationer.

Planeringen för den nya järnvägen, som ska knyta ihop Sveriges tre största städer och vars kostnad beräknas till mellan 190 och 330 miljarder kronor, går alltså in i ett nytt skede idag.

För många kommuner är det något av en ödesdag, eftersom de kommer att få besked om de kommer att bjudas in till förhandling eller inte.

– Vår ambition är att de vi nu bjuder in, är det som ska bli slutresultatet, säger Catharina Håkansson Boman.

Ett besked som många väntar på med spänning är vilken sträckning genom Småland som Sverigeförhandlingen bestämt sig för. Det står mellan en östlig sträckning via Älmhult och Växjö och en västlig via Ljungby och Värnamo.

En av de kommuner som hoppas bli inbjudna till förhandlingar är Bollebygd, mitt emellan Göteborg och Borås. En station i kommunen skulle förbättra pendlingsmöjligheterna avsevärt och möjliggöra en stor inflyttning av nya invånare.

– Vi har räknat med en fördubbling av invånarantalet på 30-35 års sikt, om vi får en station, säger Peter Rosholm, socialdemokratiskt kommunalråd i Bollebygd.

För de mindre orterna längs banan som vill ha en station, så finns en osäkerhet kring om Sverigeförhandlingen kommer att tycka att det är motiverat. Om restidsmålen med banan ska nås, att höghastighetstågen ska kunna åka mellan Stockholm och Göteborg på två timmar och Stockholm och Malmö på två och en halv, så är nämligen utrymmet för långsammare pendlingstrafik på banan begränsat.

På många håll runt om i kommunerna längs den planerade, nya höghastighetsbanan är det därför en nervös väntan på Sverigeförhandlingens besked idag.

– Det är klart att man känner att det börjar bli på riktigt på något sätt. Visst känner jag att det pirrar, säger kommunalråd Peter Rosholm i Bollebygd.

De bud Sverigeförhandlingen idag kommer att lämna till de kommuner som blir inbjudna till förhandlingar, kommer bland annat att ange hur mycket kommunerna förväntas bidra med i medfinansiering. 

Buden grundar sig bland annat i beräkningar av hur många nya bostäder en station i en kommun skulle bidra till.

– Och det är de värdestegringar som uppstår i de här bostäderna och i marken, som vi vill ha en del utav för att investera i den här dyra infrastrukturen, säger Catharina Håkansson Boman på Sverigeförhandlingen.

Trafikverkets senast bedömning är att höghastighetsjärnvägen kommer att kosta mellan 190 och 330 miljarder kronor att bygga. Senast den sista december 2017 ska Sverigeförhandlingens förhandlare lägga fram sin slutrapport, som ska utgöra underlag för regeringens beslut om höghastighetsbanan.