Ny kurs ska ge bättre vård för traumatiserade flyktingar

2:29 min

Personal som kommer i kontakt med traumatiserade flyktingar vet sällan hur man hjälper dem på bästa sätt, enligt Rädda Barnen.

Därför ska man nu starta kurser för att lära ut nya behandlingsmetoder. Carina Örgård, socionom och handläggare på Rädda Barnen, säger att dagens låga kunskapsnivå har gjort att många fått fel vård.

– Det handlar inte om en illvilja eller om att det inte finns hjälp att få utan det handlar om en okunskap helt enkelt, som vi försöker sprida en kunskap om, säger Carina Örgård.

Kurserna är främst riktade till psykologer och socionomer som kommer i kontakt med ensamkommande barn och andra flyktingar.

Carina Örgård berättar att deltagarna kommer att få lära sig en effektiv terapimetod som är specialanpassad för människor som utsatts för psykiska trauman eller som lider av posttraumatiskt stressyndrom.

– Det handlar om TF-KBT där man får psykologisk hjälp. 80 procent av de som får behandlingen har inte posttraumatiskt stressyndrom efteråt utan har lindrigare symptom eller är helt friska, säger Örgård.

Enligt Socialstyrelsen lider upp till en tredjedel av alla flyktingar som kommer till Sverige av någon form av psykisk ohälsa, och just psykiskt trauma och posttraumatiskt stressyndrom tillhör de vanligaste diagnoserna.

Personer som lider av posttraumatiskt stressyndrom, eller PTSS, kan ofta få minnesbilder av något traumatiskt som de varit med om och bli lättskrämda eller lättirriterade. Samtidigt understryker Carina Örgård att personer med PTSS sällan är mer våldsamma än andra.

– Jag har mångårig kontakt med ungdomar och vuxna som är traumatiserade och jag har inte stött på att de skulle ha en högre benägenhet att vara våldsamma.

Hon säger att det finns mycket okunskap om PTSS i Sverige i dag och att utbildningar på högskolor och universitet inte har hängt med.

– Behovet har funnits men kunskapen har inte riktigt hängt med och det handlar om många olika plan. Psykiskt trauma är ett väldigt allvarligt tillstånd, men samtidigt har vi i samhället inte riktigt kunnat ta till oss det och istället så har man hamnat på fel ställen, säger Carina Örgård.