Grisbil välte utanför Lidköping

En lastbil med slaktgrisar välte i förmiddags ner i ett dike i Skeby mellan Lidköping och Götene. Bara en av de 134 grisarna fick skador och måste nödslaktas. Chauffören klarade sig helt oskadd från olyckan.
Det var en lastbil med med 134 grisar, som av hittills okänd anledning välte och hamnade i diket. Grisarna tog sin tillflykt till en hage i anslutning till olycksplatsen. Där fångades de in av lantbrukare på platsen, och föstes ombord på en annan slaktbil innan de transporterades iväg till slakteriet.