Avverkningsplaner hotar Bialowiezaskogen

9:45 min

Bialowiezaskogen ligger på gränsen mellan Polen och Vitryssland. Drygt 140 000 hektar urskog, varav 60 000 hektar i Polen. Den polska Bialowiezaskogen skyddas både i Eus nätverk Natura 2000 och klassas som världsarv av UNESCO.

Skogen har använts av kungligheter och tsarer som jaktpark, och har därför inte avverkats som resten av centraleuropa.

Nu är den hem för både visenter, den europeiska bisonoxen, och för alla europas hackspettar, 59 däggdjursarter, 250 fågelarter, 12 000 ryggradslösa djur: den biologiska mångfalden är helt unik för Europa.

Vi hör ett reportage från 1998 med lavexperterna Svante Hultengren och Andreas Malmqvist, och professor Sven G Nilsson, Lunds Universitet. Forskaren Grzegorz Mikusinski på SLU berättar om de nya avverkningsplaner som hotar Bialowiezaskogen. Reporter Lisa Henkow.

Reportaget spelades in år 1998, då var en mindre del av skogen skyddad än idag, och då var oron stor för att skogsbruket som fortfarande pågick i Bialowiezaskogen skulle skada naturvärdena.

År 2012 sjösattes hårda regler för avverkningar, bland annat skyddades alla bestånd med äldre träd, träd som är över 100 år gamla, och avverkningsvolymen minskade rejält. Dom här stränga reglerna skulle gälla till 2021, och det långsiktiga skyddet gjorde att Världsarvet Bialowiezaskogen år 2014 utvidgades till att gälla hela skogen och inte bara den bråkdel som är nationalpark (världsarv sedan 1979). Hela Bialowiezaskogen inkluderades också i EUs nätverk för skyddad natur, Natura 2000. 

Skogsmyndigheten i Polen har nu föreslagit att man ska öka avverkningarna och hugga fem gånger mer virke än den beslutade skötselplanen, att man ska få avverka bestånd med gamla träd och att man ska få göra kalhyggen.

Grzegorz Mikusinski är ekologiforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, han berättar att det är som en kamp mellan skogsbruk och naturvård, där död ved antingen ses som slöseri med virke, eller som resurs och livsmiljö för urskogens arter. Ett exempel är den tretåiga hackspetten som snabbt skulle minska om avverkningarna blev av.

Vi har haft kontakt med den polska miljöministerns kansli och dom säger att de just nu inventerar skogen och vill inte säga när de är färdiga eller hur de ställer sig till avverkningsplanerna…