Nytt naturreservat

Håvesta Ekhage i Lekebergs kommun har blivit naturreservat. Det har länsstyrelsen bestämt. Som namnet berättar är det Eklandskapet som ska skyddas. Den officiella invigningen av det nya reservatet sker i mitten av maj.