Varaanställda utfrågas om miljön

De cirka 1 300 anställda på Vara kommun ska frågas ut om sin arbetsmiljö. Bland annat ska en del av de drygt 80 frågorna handla om de arbetslag, som fått åka till Mallorca för att bland annat kunna minska sjukskrivningarna.
Det är ett konsultföretag från Stockholm, som på kommunens uppdrag ska genomföra den så kallade arbetsklimatundersökningen. Det är fjärde gången sedan 1996, som en liknande undersökning görss. Varje anställd får svara på drygt 80 frågor om arbetsmiljön på sin arbetsplats i kommunen. Konsultrapporten kostar 65 000 kronor, och ska presenteras i slutet av augusti.