Ostlänken kommer allt närmare en konkret byggstart

1:16 min

I morgon måndag ska företrädare för alla kommuner som ligger längs den framtida höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm/Göteborg och Stockholm/Malmö samlas i Stockholm på en så kallad förhandlingsstart.

Sedan slutet av 90-talet har den diskuterats, det har dragit fram sträckningsalternativ och det har pratats om huruvida den kommer att stanna eller inte på olika platser. Det handlar om den höghastighetsjärnväg som ska göra det snabbare att ta sig mellan framförallt våra tre stora städer Stockholm, Göteborg och Malmö och vars sträckning som ska gå genom Östergötland har namnet Ostlänken.

Regeringen står fast vid beslutet att banan ska börja byggas 2017 och Ostlänken ska enligt tidsplanen vara klar 2028.

Morgondagens möte sammankallas av den så kallade Sverigeförhandlingen, och det är de som ska se till att hela byggprojektet löper på och ska hitta olika former för finansiering av de olika delarna. I morgon ska alla inblandade parter få information om hur förhandlingsprocesserna framöver ska se ut.

– Det här ser jag verkligen fram emot, för vi som kommun är redo. Det konstaterar kommunstyrelsens ordförande i Linköping, Kristina Edlund (S).