Gratis museer ska locka nya grupper

2:01 min

Idag återinförs fri entré på 18 statliga museer, många av dom i Stockholm. Ett mål med reformen är att sänka trösklarna till museerna och locka grupper som vanligtvis inte går på museum. 

Kan gratis entré fungera som lockmedel för fler grupper? Anna-Maj Köll som vår Kulturnytts reporter träffade på Moderna Museet tror det.

 – Jag tror att det faktiskt gör det, i och med att det är ganska enkelt att slinka in, om inte annat är man i skydd för regnet.

Eftersom moderna museet redan för två veckor sedan tjuvstartade med fri entré har Anna- Maj Köll redan varit och tittat flera gånger på utställningen. Hon är själv en rätt typisk muséumbesökare, välutbildad, kvinna och stockholmare.

De statliga museerna ska vara till för hela Sverige.
Men Museibesökarna representerar långtifrån ett tvärsnitt av befolkningen. Högutbildade är kraftigt överrepresenterade och kvinnor i allmänhet flitigare museibesökare än män. Framförallt är det män, lågutbildade, utrikesfödda och förortsbor som regeringen nu vill locka.

Sverker Härd är chef på myndigheten för kulturanalys
han undersökte senaste gången fri entré infördes på statliga museum mellan 2005 - 2006.

– Det man kan säga ganska säkert är att den reformen och säkert också den kommande reformen om fri entré gör att det blir fler muséumbesök men sen kan man inte vara lika säker på att det blir nya grupper som söker sig till museerna utan det kan faktiskt vara ganska många redan besöksvana som går fler gånger.

Fri entré kan spela roll på marginalen
men det krävs också att museerna aktivt jobbar för att nå ut till fler grupper menar Sverker Härd. Ann- Sofi Noring är vice-intendent på Moderna Museet. Jag frågar henne om hon tror att fri entré är tillräckligt för att lyckas med ambitionen att bredda museernas besökare

– Vi är övertygade om att det ekonomiska hindret finns och att det är ett rejält hinder men vi vet också att hindren är av annat slag också. Utbildning härkomst etc. Undanröjer man ett hinder gör det att man kan fokusera mer på andra hinder, till exempel handlar det om språk för närvarande visar vi vår konst på flera språk.

Här blir det fri entré från och med februari 2016:

Armémuseum
Etnografiska museet,
Flygvapenmuseum i Linköping,
Hallwylska museet,
Historiska museet,
Kungl. myntkabinettet,
Livrustkammaren,
Marinmuseum i Karlskrona,
Medelhavsmuseet,
Moderna museet i Stockholm och Malmö,
Nationalmuseum,
Naturhistoriska riksmuseet,
Sjöhistoriska museet,
Skoklosters slott,
Statens centrum för arkitektur och design,
Världskulturmuseet i Göteborg
Östasiatiska museet