Ändrade första majplaner.

Tv-personligheten och järvsöbon Gunilla Kindstrand får inte hålla något första maj-tal i Söderhamn.
Det är Sveriges Television som stoppar henne då man inte anser att det är lämpligt att Gunilla Kindstrand medverkar under första maj. Själv säger Kindstrand att det inte alls handlar om ett förstamajtal utan att hon ombetts att leda en diskussion om att vara politiskt aktiv förr och nu. Hon säger också att hon inte kommer att strida om detta med Sveriges Television.