Ljungby

Snabbtåget: Ljungby vinnare men ändå förlorare – inga stopp i Kronoberg

3:25 min

Det blir en västlig sträckning av höghastighetsbanan genom länet. Men några höghastighetståg eller storregionala tåg kommer inte att stanna i Ljungby. I dag gav Sverigeförhandlingen besked om vilken sträckning och vilka stationer de vill börja förhandla om.

– Vi har valt den kortaste, rakaste och billigaste vägen genom Småland, säger HG Wessberg från Sverigeförhandlingen.

Den föreslagna sträckningen i Småland går via Jönköping och Värnamo, för att sedan fortsätta söderut via Hässleholm och Malmö. I nuläget planeras alltså inga stationer i Kronobergs län.

– Det är lite delade känslor. Men trots allt har det blivit en västlig sträckning och våra argument om kortast, rakast, billigast och mest miljövänligt är de argument som har vunnit, säger Magnus Gunnarsson (M), kommunalråd i Ljungby Kommun.

Även om varken Ljungby eller andra kommuner i länet fick några planerade stopp för höghastighetsbanan, skulle Sverigeförhandlingen idag också presentera planerade stopp för de så kallade storregiona tågen kopplade till den västliga sträckningen. Där hade Ljungby ännu en chans att få nya tågstopp.

Men än en gång meddelade Sverigeförhandlarna att det inte blir några tågstopp i Ljungby. Trots beskeden är Magnus Gunnarsson ändå försiktigt positiv för framtiden.

– Närheten till en höghastighetsbana gör att vi i framtiden har möjlighet att ha bättre access till den, än om den går långt ifrån vår kommun. Dock har vi inga förhandlingsframställningar idag, säger han.

Från i dag kommer Sverigeförhandlarna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman att inleda samtal med alla kommuner längs den tänkta sträckningen, bland annat Värnamo och Jönköping. 

I december 2017 ska Sverigeförhandlingen redovisa sitt uppdrag. Sedan ska riksdag och regering fatta slutgiltiga beslut om finansieringen.

– Vi hade naturligtvis hoppats på ett stopp i Ljungby. Men trots allt är det så att ju närmare access vi har till en höghastighetsjärnväg, desto bättre är det för Ljungby kommun, säger Magnus Gunnarsson.

De största nyttorna med den planerade höghastighetsbanan är enligt Sverigeförhandlingen större arbetsmarknadsregioner och ett ökat bostadsbyggande. För tågtrafiken handlar det också om frigöra kapacitet på den befintliga järnvägen, möjliggöra för mer regionaltrafik och punktligare tåg.

Målet är att restiden med tåg mellan Stockholm och Göteborg ska minskas till två timmar, och mellan huvudstaden och Malmö till två och halv timme. Utmaningarna i det enorma infrastrukturprojektet blir att hålla de resetiderna och samtidigt hålla ner kostnaderna.

– Vi ska knyta de här tre storstadsregionerna närmare varandra med kortare restider, och bidra till en utveckling i regionerna emellan, sa HG Wessberg under förhandlingsstarten i Oscarsteatern i Stockholm på måndagen.

Höghastighetsbanan beräknas kosta mellan 190 och 330 miljarder kronor att bygga, och beräknas kunna öppna för tågtrafik tidigast år 2035.