Lång väntan för arbetsskadade

Handläggningstiderna för arbetsskador har ökat kraftigt på Försäkringskassan i länet. Från 256 dagar från ansökan till utbetalning år 2000 till 371 dagar 2001. Ändå ligger länet bra till jämfört med riket som helhet där väntetiderna i fjol var i genomsnitt 456 dagar. För dom flesta typer av ärende är handläggningstiderna i länet kortare än i riket som genomsnitt eller kring genomsnittet. Pensionärer som sökte bostadsbidrag fick här i länet i fjol vänta 21 dagar medan barnfamiljerna fick vänta ungefär en månad.