Forskare vänder helt om studie om sockerkonsumtion

3:06 min

Den europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa kom fram till att det inte finns någon bevisad koppling mellan övervikt och hög sockerkonsumtion. Men Ekot kan nu avslöja att en författare till de studier Efsa hänvisar till har tagit avstånd från studien som betalats av sockerindustrin. 

Det kanske tyngsta argumentet som Efsa anförde och som talar emot en koppling mellan hög sockerkonsumtion och viktuppgång är en studie som publicerades i International Journal of Obesity år 2000.

Finansieringen kom bland annat från den europeiska sockerindustrin. I slutsatserna kan man läsa att personer som ätit en kost med mycket socker minskade i vikt jämfört med en kontrollgrupp.

En av författarna var den världskände danske professorn Arne Astrup. Han säger att det under tiden kring millennieskiftet verkade som att sockret inte var så farligt, men att det senare har motbevisats.

– Jag har svängt 180 grader. Nu varnar jag och säger att för mycket socker är dåligt.

Samma slutsats har många länders livsmedelsmyndigheter och Världshälsoorganisationen dragit när de gjort systematiska genomgångar av forskningen.

Den europeiska livsmedelsmyndigheten hänvisar till fem vetenskapliga artiklar som sägs indikera att det inte finns någon kopping mellan socker och övervikt. Därför skriver Efsa att det saknas skäl att lämna rekommendationer om en övre gräns för hur mycket socker vi ska äta.

En talesperson för Efsa säger att resultatet i forskningsstudier inte påverkas av vem som betalar. Men det stämmer inte. Det är vetenskapligt bevisat att finansieringen spelar roll, säger Maria Bes Rastrollo som är professor på Navarrauniversitetet i Spanien. Hon har gått igenom ett stort antal forskningsrapporter om socker och viktuppgång.

– Det är fem gånger högre sannolikhet att forskare som finansierats av sockerindustrin kommer fram till att socker inte påverkar vikten, säger hon.

Hennes forskningsresultat har bekräftats i andra studier. Dessutom hade 8 av 21 panelmedlemmar i Efsa som skrev rapporten finansiella kopplingar till sockerindustrin. Bland företagen märks Coca Cola, Pepsi, Kelloggs och Danisco Sugar.