Romsk kritik mot tiggeriutredning

2:55 min

Barn till EU-migranter ska inte få gå i skolan och människor ska skänka pengar till etablerade organisationer istället för tiggarna direkt på gatan.

– Som vanligt kommer ett sådant här förslag slå hårt mot romer. Det finns ingen hjälp till romer och barnen kommer alltid att lida, säger Shaban Ibram, som sitter och tigger utanför en kontorsbyggnad i Stockholm

Även om Shaban Ibram inte har läst tiggeriutredningen som presenterades i dag så säger han att sådana här förslag alltid slår hårt mot romer som grupp. Att det inte finns någon hjälp för romer och att barnen alltid får lida.

På grund av de senaste årens kraftiga ökning av tiggande EU-medborgare i Sverige har regeringen tillsatt en nationell samordnare som presenterade sin slutrapport i dag. Rapporten föreslår att länsstyrelserna ska få ansvara för samordningen för de utsatta EU-medborgarna och att länsstyrelsen i Stockholm ska få ett övergripande ansvar för frågan.

Bland annat föreslår rapporten att kommuner generellt inte ska erbjuda skolgång till eu-migrantbarn och att kommunerna inte heller ska erbjuda särskilda boplatser för EU-migranterna eftersom det gör det mer attraktivt att komma hit. Vidare vill man också se att människor skänker pengar till frivilligorganisationer som arbetar i personernas hemländer, ofta Rumänien och Bulgarien, för att göra situationen bättre på plats.

Det tror inte Shaban Ibram, romsk eu-migrant, är en lösning.

– Människor stjäl från oss. Pengarna kommer inte att komma till oss. Vi är vana att icke-romer säger att ska hjälpa men de bara hjälper sina egna fickor. De organiserar sig för att hjälpa oss, men de fyller bara sina egna fickor och våra barn svälter och vi är tvungna att leva på det här sättet. Vi litar inte på våra länder och de vill inte ha oss heller, säger Shaban Ibram.

Regeringens nationella utredare Martin Valfridsson säger att många tiggare får ihop mer pengar här i Sverige än vad de skulle tjäna om de hade vanliga jobb i sina hemländer, och att det skapar en ohållbar situation då föräldrarna tvingas åka hit och tigga och barnen hamnar i kläm. Det här är inte en fråga för romer utan det handlar om fattigdom, säger han till Radio Romano. Utgångspunkten är att minska lidandet och skapa en hållbar situation.

– Jag har försökt att utgå från den lagstiftning vi har och vad jag tror långsiktigt är det bästa sättet att hjälpa. Jag har försökt att ha klarsynthet och medmänsklighet som ledsnöre. Att förstå bakgrunden hur romer har varit utsatta i Sverige men också i hela Europa. Men det innebär inte att vi kan börja tillämpa svensk lag olika i motsvarande situationer, säger Martin Valfridsson.

Tiggeriutredningen har kritiserats av bland annat människorättsorganisationen Civil Right Defenders som menar att människorättsperspektivet helt saknas i utredningen.

– Vi har blivit av med allt under åren, mark, hus och att vi är tvingade till det här. Försvinner möjligheten att tigga så kommer människor att svälta, barn att svälta. Det här är inget val man gör utan något man måste, säger Shaban Ibram, romsk EU-migrant.