Inköpschefsidex sjönk i januari jämfört med december

1:41 min

Inköpschefsindex för den svenska industrin som är en viktig konjunkturmätare sjönk i januari jämfört med december.

De var lite mer pessimistiska - de omkring 200 inköpscheferna inom svensk tillverkningsindustri som tillfrågats om hur de ser på läget för sitt företag det närmaste halvåret.

I januari var siffran 55, 5 mot 56 i december. En liten minskning men ändå med marginal över 50 som är den siffra som brukar anges som gränsen för att det är tillväxt inom industrin. Framför allt var det orderingången och produktionsplanerna som fick inköpscheferna att bli lite mer dämpade.

Också i många andra länder kommer det i dag inköpschefsindex och det var lite olika bud. I Storbritannien steg indexet med nästan en enhet till drygt 52 medan det backade med en enhet inom euroländerna till 52,3.

Ett land där inköpschefsindex ligger under tillväxtgränsen är Norge men dagens siffra på 49, 2 var ändå en uppgång från föregående månad med mer än två enheter. I vårt grannland i söder, Danmark, verkar det vara mer fart i industrin och indexet ligger på samma nivå som Sverige men precis som här så var det en liten inbromsning.

En för världsekonomin viktigare siffra, som prognosmakarna tittar extra noga på, var den som kom i morse från Kina. Det officiella inköpschefsindexet sjönk med 0, 3 till 49, 4. Det är den lägsta noteringen på tre år. Ett annat index som görs av en privat aktör visar en ännu lägre siffra för Kina.