Romsk aktivist: Sverige går hundra år tillbaka i tiden

1:51 min

Fred Taikon, ansvarig för organisationen É Romani Glinda, säger att tiggerisamordnaren föreslagna åtgärder kommer göra livet svårt för romer.

– Det känns jättejobbigt för mig som rom att behöva ta upp det här igen. Jag ser ju att Sverige med sin goda vilja faktiskt går tillbaka till det man pratade om för 100 år sedan. Att man ska göra situationen så jävla dålig för romerna så att de självmant flyttar ut ur landet, säger Fred Taikon, ansvarig för organisationen É Romani Glinda och romsk aktivist.

Han är mycket kritisk till de förslag som presenterades i tiggeriutredningen i dag. Rapporten som den nationella samordnaren Martin Valfridsson tagit fram föreslår att barnen till EU-migranter generellt inte ska ha tillgång till svensk skolgång och att kommuner inte ska erbjuda boplatser till EU-migranter eftersom det kan göra det för attraktivt att åka till Sverige och tigga.

– Jag kan hålla med om att man inte ska ha olagliga boplatser, men vad gör man istället då? Då får man väl skapa en plats där man kan bo på. Nu säger Martin Valfridsson att de har tittat på den frågan och bedömer att man inte ska upprätta några sådana platser. De pengar som man lägger ner på avhysningar kostar mycket mer än att upprätta en plats att bo på, säger Fred taikon.

Ett av förslagen i utredningen är att människor ska skänka pengar till frivilligorganisationer som hjälper till på plats i Rumänien och Bulgarien så att ingen ska behöva åka hit och tigga. Fred Taikon säger att han inte vet om bidragen till organisationerna har ökat, men att pengarna som människor skänker direkt i tiggarnas muggar har halverats under de senaste månaderna.

– I mina ögon så kommer man göra livet ganska så svårt för de EU-medborgare som kommer hit, säger Fred Taikon, romsk aktivist och ansvarig för organisationen É Romani Glinda.