Våldtagna män i vårdens skugga

1:36 min

Våldtäkter mot män är vanligare än vi kanske tror, men fortfarande saknas ofta rutiner för att emot dem inom sjukvården. Det säger etnologen Jens Lindberg vid Umeå universitet som nyligen disputerade på en avhandling om våldtagna män och om hur de tas emot i vården.

– Jag är övertygad om att våldtäkter på män har skett under en längre tid, jag tror inte att det är ett nytt samhälleligt fenomen, men folk har kanske inte sökt vård för det. Jag tror i vissa fall att man kanske inte har förstått det som en våldtäkt, säger etnologen Jens Lindberg vid Umeå universitet.

Även om våldtäkter mot män är betydligt mer sällsynta än våldtäkter mot kvinnor, så uppger många män att de har utsatts. I en rapport från 2014 uppgav en av hundra män att de efter sin 18-årsdag  tvingats till samlag eller liknande genom våld eller hot om våld. 15 procent av männen hade erfarenheter av att i vuxen ålder blivit utsatta för någon form av sexuellt våld.

Men inom vården saknas ofta rutiner för att ta emot våldtagna män. Våldtagna kvinnor skickas exempelvis till gynmottagningen där rutiner finns för både det psykosociala mottagandet och för forensiska spårsäkringar för dna.

Våldtagna män tas däremot ofta om hand av en kirurg på en akutmottagning, eftersom man förutsätter att männen ska ha en viss typ av skador.

– Det finns en ganska etablerad föreställning om att den här sortens våldtäkter handlar om män som utsätter andra män för anala våldtäkter. Och det förekommer, men precis som med våldtäkter på kvinnor, eller barn för den delen, så ser det ut på olika sätt.

– Det är just föreställningar om våldtäkt på män som på något sätt styr hur man sedan organiserar vården, men också bidrar till att göra det här till en icke-artikulerad patientkategori, alltså att man tänker att våldtäkt på män inte sker eller knappt sker.