Linköping

Villaägare kan ha utsatts för hälsofara

1:28 min

Nya jordprover visar att boende i Berg i Vreta Kloster utanför Linköping kan ha exponerats för bland arsenik, kadmium, bly och andra tungmetaller under lång tid. 

Det var när jordprover togs för eventuell nybyggnation i området som de höga halterna i marken upptäcktes. Nu ska kommunen ta prover i det befintliga villaområdet.

– Det är för att ta ställning till om det finns anledning till oro eller inte. Det finns ett antal scenario som vi naturligtvis får fundera över. Kostråd eller odlingsråd är det vanligaste, säger Reidar Danielsson, miljöchef i Linköping.

Planer finns på att bygga ett 50-tal radhus och parhus utmed Stjärnorpsvägen i Berg, ett område som sedan tidigare har problem med höga radonhalter.

I nya prover som togs förra året uppmättes bland de högsta radonvärdena i landet någonsin, med över 750 kilobecurel per kubikmeter. Värden på över 50 brukar klassas som högradonmark.

Tester i somras visar även höga eller mycket höga halter av tungmetall som arsenik, bly och kadmium. Att marken innehöll så höga halter av metall var en nyhet för kommunen.

Metallerna finns naturligt i berggrunden som består av alunskiffer, även kallad uranskiffer. Men människor kan skadas av ämnena genom till exempel att odla grönsaker, frukt och bär i jorden.

– Radon är ett bekymmer i sig, men det vet vi hur vi kan hantera. Men det som är ett bekymmer nu är metallhalterna i marken, säger Reidar Danielsson.

Arbets-och miljömedicin vid Region Östergötland ska analysera de nya proverna och eventuellt göra en kartläggning över hur människor i området exponerats av tungmetaller.

– Hittar man ämnen på ett ställe är sannolikheten stor att man hittar på ett annat ställe om berggrunden är liknande, säger biologen Ingela Helmfrid.

I väntan på nya analyssvar avvaktar kommunen med planerna på ny bebyggelse.