GÖTALANDSBANAN

Borås chockat av järnvägsbud

3:59 min

Av alla möjliga alternativ var det den dragningen av nya Götalandsbanan som politikerna i Borås inte kunde tänka sig. Men det är det budet Borås delegation fått från Sverigeförhandlingen.

- Vi är chockade över budet. Det här alternativet är otänkbart för oss, säger kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande Ulf Olsson till P4 Sjuhärad.

Det alternativ som Sverigeförhandlingen gett som bud till Borås innebär att tågen leds in i stan via en tunnel, men en station i ytläge ungefär vid den nuvarande och att trafiken sedan leds vidare i ytläge från centrum ut mot Knalleland. Det alternativet skulle innebära att flera byggnader, däribland nyombyggda Simonsland och delar av högskoleområdet, skulle behöva demoleras för att göra plats åt järnvägsspåren.

-Det har alternativet riskerar att skapa barriärer i staden som vi inte kan acceptera, säger Ulf Olsson.