Domstolen höjer säkerheten

Förra veckan slogs en åklagare till golvet i tingsrätten i Karlstad och nu får händelsen konsekvenser för personal och besökare i domstolen.
Under förmiddagen träffades representanter för bland annat tingsrätt, åklagarmyndighet, polis och brottsofferstödjare och enades om vissa förändringar. - Rent allmänt uppmanar vi till större vaksamhet. En konkret sak är att alla brottsofferstödjare och andra som vistas i rätten ska få utbildning av narkotikaerfarna poliser för att lära sig känna igen tecken på drogpåverkan, säger tingsrättens lagman Göran Svensson. Rätten ska också se över möjligheten att installera förvaringsboxar så att besökare inte bär på väskor med okänt innehåll. Gruppen enades också om att skärpa säkerhetsrutinerna, exempelvis hur man ska agera i farliga situationer.