Museet över Sveriges moderna politiska historia

SD bidrar med en tio år gammal publicering

8:59 min

Det är dags att fylla på demokratimuseet ytterligare och i dag kommer Sverigedemokraten och riksdagsledamoten Paula Bieler och visar vad SD grävt fram ur sin relativt korta partihistoria.

Paula Bieler tog med sig en tavla föreställande en teckning av Muhammed som publicerades i SD-kurirens nättidning 2006 i samband med en läsartävling.

Efter den debatt som uppstod 2006 när Jyllandsposten publicerade Muhammedkarikatyrer utlyste SD-kuriren en teckningstävling i att karikera profeten Muhammed och SD-Kuriren publicerade ett bidrag på nättidningens hemsida. En UD-tjänsteman kontaktade webb-hotellet där tidningen fanns och påtalade att det fanns säkerhetsrisker med publiceringen. Det ledde till att företaget som tillhandahöll webb-hotellet stängde SD-Kurirens hemsida. Efter det uppstod en debatt om yttrandefrihet som bidrog till att utrikesminister Laila Freivalds avgick 2006.

Bilden på Paula Bieler när hon håller i tavlan är beskuren så att inte motivet på tavlan syns och det beror på att ansvarig utgivare bedömer att nyhetsvärdet i att publicera en karikatyr på profeten Muhammed är litet i förhållande till den kränkning bilden kan utsätta människor för, särskilt i beaktande av Sveriges Radios stora genomslagskraft. Säkerhetsaspekten har också vägts in den bedömningen.