50 nya HVB-hem öppnas i veckan

2:15 min

Ökningen av antalet HVB-hem i Sverige är högre än tidigare beräkningar visat och sedan årsskiftet öppnar nu i snitt 50 nya hem varje vecka.

De färska siffrorna kommer från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som har tillsynen över HVB-hemmen och där Birgitta Hagström är avdelningschef.

– Det är väldigt mycket. Vi ska granska alla boenden, och det kan hända vi behöver komma tillbaka till vissa platser både två och tre gånger.

Utmaningen att sköta tillsynen av alla HVB-hem är bara en av flera till följd av den dramatiska ökningen. I fjol tillkom drygt 500 hem. Nu finns runt 2000 sådana i landet där bland andra ensamkommande flyktingbarn ska erbjudas stöd, behandling och omvårdnad.

Sedan årsskiftet öppnar 50 nya HVB-hem i veckan. Antalet boenden på vart och ett av dem varierar från en handfull till några tiotal.

Dessutom kommer nu under året att öppna ytterligare en typ av stödboenden som ska vara enklare och därmed kosta mindre. Staten ersätter idag kommunerna med 1900 kronor för varje dygn och plats på HVB-hem. Men även de här nya, enklare hemmen ska ha tillsyn i strävan att säkra tryggheten för de boende.

– Där är bemanningen inte lika hög och man lägger mer ansvar på det enskilda barnet helt enkelt, säger Birgitta Hagström

Hur många hem med den här enklare stödboendeformen det blir under året, alltså förutom alla nya HVB-hem, det är oklart. Men dagligen inkommer ansökningar från privata aktörer att också driva sådana och Birgitta Hagström kan bara konstatera det stora behovet även av denna mindre personalkrävande boendemiljön.

-– Barn och ungdomar som har bott på HVB, som har behövt vård och behandling, kommer att flytta ut i stödboenden när man är på väg att kunna börja stå på egna ben.

Samtidigt som rapporterna varit många om oro på hemmen, och samtidigt med att de ökar drastiskt i antal, minskar kraven på inspektioner sedan årsskiftet från två per år till en, det har Ekot tidigare rapporterat.

Inspektionen för vård och omsorg har trots det ambitionen att göra upprepade besök på många av dem. Med tuffa prioriteringar som följd för verksamheten i stort säger inspektören Stefan Roman:

-– Vid de anmälda inspektionerna där vi bedömer det är låg kvalité och det finns risker, där kommer vi att genomföra fler inspektioner.