Fler äldre lever i misär – och hotas av vräkning

2:13 min

Allt fler ålderspensionärer vräks i Sverige, enligt ny statistik från Kronofogden. Socialtjänsten i Eskilstuna blir allt oftare kontaktad av hyresvärdar som är på väg att vräka ensamma, äldre personer som lever i misär.

Under år 2015 genomfördes 211 vräkningar som gällde personer över 65 år i Sverige, en ökning med 19 procent mot året innan.

Det visar siffror som Kronofogden tagit fram åt P4 Sörmland.

Den här utvecklingen märks tydligt hos socialtjänsten i Eskilstuna, som ofta blir kontaktad av hyresvärdar som har problem med äldre hyresgäster.

För några år sedan hade socialtjänsten i Eskilstuna bara något enstaka vräkningsärende om året, som gällde äldre. Nu har socialtjänsten flera ärenden i månaden.

Lena Söderkvist Määttä, enhetschef inom socialtjänsten i Eskilstuna, tror att det här hänger ihop med att allt fler äldre lever isolerat.

– Det är väldigt svårt att få en plats på ett äldreboende idag. Vi har ju fler äldre som bor kvar hemma. Har man inte nätverk eller kontaktytor så syns man ju heller inte i sin begynnande förvirring. Och då är det risk att det är några som faller emellan där, och syns lite för sent, säger hon.

Det handlar ofta om personer som saknar anhöriga och som håller på att bli dementa. De kanske inte förstår att de ska betala hyran, trots upprepade påminnelser, eller så klarar de inte av att hålla rent i sina lägenheter.

Många skulle behöva hemtjänst eller komma in på ett äldreboende, men de har inte fångats upp, enligt Petra Robach, teamledare på socialtjänsten i Eskilstuna.

Ibland är det fastighetsskötaren som upptäcker misären. I andra fall slår grannarna larm när de känner att det luktar illa i trapphuset.

– Vi har ju handläggare som varit i de där hemmen och de är en miljöfara att ens vistas i, för ofta är det personer som kanske har husdjur, som katter, som inte har någon kattlåda att gå i. Så det kan vara avföring som ligger i lägenheten och sopor som legat i flera, flera år. Det är egentligen inte beboeligt, så det är angeläget att personen får hjälp, säger Petra Robach.

Men många vill inte ha någon kontakt med myndigheterna, och socialtjänsten kan inte tvinga en vuxen människa att ta emot hemtjänst eller tacka ja till en god man som betalar räkningarna.

– I värsta fall så får det gå till en avhysning. Ibland får man inte det där samtycket, personen ser inte att den behöver hjälp, säger Petra Robach.

Mellan år 2013 och år 2014 fördubblades antalet ansökningar om vräkning hos Kronofogden, när det gällde ålderspensionärer i Sörmland.

Men förra året minskade antalet, vilket kan tyda på att socialtjänsten lyckas stävja vräkningarna innan de når Kronofogden.

Vräkningar i Sörmland som gäller personer över 65 år:

2013: 14 ansökningar, 7 verkställda

2014: 29 ansökningar, 9 verkställda

2015: 19 ansökningar, 4 verkställda

Källa: Kronofogdemyndigheten

Vräkningar i Sverige som gäller personer över 65 år:

2013: 560 ansökningar, 188 verkställda

2014: 540 ansökningar, 178 verkställda

2015: 556 ansökningar, 211 verkställda

Källa: Kronofogdemyndigheten