Samers fiske- och jakträtt avgörs i dom idag

1:52 min

Idag kommer domen i det uppmärksammade målet mellan svenska staten och Girjas sameby i Norrbotten.

P4 Norrbotten finns på plats vid Gällivare tingsrätt när domen offentliggörs klockan 11:00.

Tingsrättsförhandlingen i våras blev stundtals laddad och från samiskt håll har det riktats kritik mot hur staten argumenterade.

– Även om det är en juridisk process så har det blivit en politisk touch både genom statens agerande men också genom att vi lyfter upp samiska rättighetsfrågor. Det är ju i grund och botten därför vi har valt att lämna in en stämningsansökan. Statens ovilja att klargöra rättsläget, säger Jenny Wik-Karlsson, förbundsjurist vid Svenska samernas riksförbund, SSR.

Girjas sameby och SSR tycker att Girjas borde få bestämma över vem som ska få fiska och jaga småvilt inom samebyns renskötselområde ovan odlingsgränsen, i Gällivares fjällvärld. Eller åtminstone ha samma inflytande som staten har som idag där jakten och fisket förvaltas genom länsstyrelserna.

Girjas huvudargument under den fem veckor långa rättegången var deras långa närvaro i området, så kallad urminnes hävd, som de försökte styrka genom vittnesmål från forskare och äldre samebymedlemmar.

Men staten som företräds av Justitiekanslern höll inte med.

Målet handlar om vem som ska ha inflytandet över jakt- och fiskerättigheter i fjällen.

– Då frågar jag mig hur samebyn kan ha fått föreställningen om att den har en ensamrätt i förhållande till staten på det material som presenterats i målet, sa JK:s advokat Hans Forsell under slutpläderingarna.

Eftersom staten äger marken ska den ha det avgörande inflytandet över jakten och fisket, argumenterade JK:s ombud.

Målet kan om det går genom alla rättsinstanser få stor betydelse för landets drygt 30 fjällsamebyar, tror bedömare.

Även för jägarna är målet viktigt, säger Hans Geibrik, fjälljaktsansvarig på svenska jägareförbundet även om ett slutgiltigt avgörande troligen är många år bort.

– För många är jakten i det här området otroligt viktig. Och tanken på att det skulle bli en förändring som man inte riktigt vet vad den skulle leda till skapar såklart oro, säger Hans Geibrik vid Jägareförbundet.