Grafik: Bärkassar

Klimatpåverkan och användning

Genomsnittliga antalet plastpåsar (engångs- eller flergångspåsar) som används per person i EU-länderna 2010. Bygger på uppskattningar.

Källa: Europeiska kommissionen, Naturvårdsverket och Environment Agency, 2011. Life cycle assessment of supermarket carrier bags: a review of the bags available in 2006. Report SC030148.