BUP ser över rutinerna efter asylsökandes självmordsförsök

3:32 min

Barn- och ungdomspsykiatrin trodde felaktigt att personalen på boenden för ensamkommande flyktingbarn har ansvar för att flyktingbarnen tar sina mediciner.

Utredningen om vad som hände tiden innan en 17-årig pojke som fått avslag på sin asylansökan visar bland annat på bristande läkemedelshantering.

- Det är ju inte bra. Händelsanalysen visar på vissa kunskapsbrister och att vi måste få till tydligare riktlinjer och strukturer för hur vi ska samverka om de här barnen, säger Maria ten Siethoff som är enhetschef på BUP.

Socialtjänstens och vården gemensamma analys av det som hände visar bland annat på kunskapsbrister och oklar ansvarsfördelning mellan de olika förvaltningarna. Bland annat tog det ibland lång tid innan pojken fick träffa läkare inom psykiatrin. Pojkens behandling med antidepressiv medicin följdes inte upp och pojken tog bara medicinen ibland, trots att den kan ha motsatt effekt om den inte tas regelbundet.

Vid ett läkarbesök saknades tolk och pojken fick ingen skriftlig information på sitt hemspråk om läkemedlen. Personalen på boendet hade inte heller kunskap om medicinerna och har som det ser ut idag inte ansvar för att de boende tar sina läkemedel. Efter den här händelsen har Barn- och ungdomspsykiatrin blivit mer restriktiva med att skriva ut antidepressiv medicin till ensamkommande flyktingbarn, säger Maria ten Siethoff.

- Om man ska kunna skriva ut medicin så måste det ju finnas någon att delegera medicineringen till. Det har vi inte idag så vi är mycket mer återhållsamma.

Trycket på barn- och ungdomspsykiatrin har ökat i takt med att allt fler ensamkommande flyktingbarn kommit till Gotland. För ett år sedan fanns det ett 40-tal ensamkommande flyktingbarn på ön. Nu bor här 200 som Region Gotland har ansvar för och ytterligare 50 som andra kommuner placerat här.

I en ny grupputbildningen för ensamkommande flyktingbarn som startar i dagarna kommer BUP att samla personer med samma språk och deras handledare på beondena. Utbildningen vänder sig till dem som haft det svårt att få vardagen att fungera med skola och aktiviteter på Gotland.

Idén kommer från Malmö som där den här metoden funkat bra, säger Maria ten Siethoff och dessutom sparar resurser i ett ansträngt läge.

- Vi får försöka prioritera och få resurserna att räcka till, säger hon.