Örebro län ska bli rökfritt till 2025

1:05 min

Örebro län har anslutit sig till en kampanj som ska göra Sverige rökfritt år 2025. Anette Danesjö-Gustafsson på Region Örebro län tror att det är ett realistiskt mål.

– Absolut, för vi ska utöka tobaksavvänjningsinstanser, det ska vara lättillgängligt. Vill jag som individ sluta röka ska det vara jättelätt för mig att få den här kontakten, säger Anette Danesjö-Gustafsson, på staben för hållbar utveckling.

Projektet kallas Tobacco Endgame. Flera länder i Europa har anslutit sig, i Sverige hittills fyra landsting och regioner. Här i länet ska kommuner, länsstyrelsen, folktandvården och primärvården samarbeta. Särskilda insatser ska också göras för de som kommit nyanlända.

– Eftersom det är ett långsiktigt projekt kommer vi arbeta via kampanjer, ni kommer se oss i köpcenter, gallerier hur vi tillsammans på en bred front har gjort en kampanj för att jobba fram slutmålet.

Men de som inte omfattas av kampanjen är snusarna.

- När det gäller snusning, e-cigaretter och vattgenpipa pågår ett stort förebyggande arbete, men det har en annan tidsplan, och där har vi inte forskningen bakom oss. Men det kommer.

I Örebro län är det för närvarande 11 procent av invånarna som röker.