Migrationsverket presenterar ny prognos för asylsökande

2:01 min

I dag klockan 12.00 presenterade Migrationsverket siffror över hur många som väntas söka asyl i Sverige i år.

Migrationsverket skriver i ett pressmeddelande att stor osäkerhet präglar deras prognos.

Myndigheten presenterar tre beräkningsalternativ för hur många asylsökande som kommer till Sverige i år, och inget alternativ är mer troligt att inträffa än de andra.

Det högre alternativet ligger på 140 000 asylsökande, varav 27000 ensamkommande barn. Detta bygger på att Turkiets, EU:s och dess medlemsländers kontrollåtgärder är effektiva till en början, men sedan snabbt avtar i effektivitet, enligt myndigheten.

Det lägre alternativet ligger på 70 000 asylsökande, varav 12000 ensamkommande barn. Då antas kontrollåtgärderna ge tydlig effekt under hela året, och ytterligare åtgärder införas när antal asylsökande börjar öka igen från och med maj, skriver Migrationsverket.

Redan den lägre siffran – 70 000 – är på gränsen för vad Sverige klarar av, säger migrationsminister Morgan Johansson, som samtidigt påpekar att prognosen är osäker.

– Men läget är ohyggligt svårbedömt, säger migrationsminister Morgan Johansson.

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra anser likt Morgan Johansson att det lägre alternativet är på gränsen för vad Sverige klarar.

Hon upprepar i dag därför kravet på en tillfällig paus i asylmottagandet, och vill snabba på lagstiftning om tillfälliga uppehållstillstånd.

– Detta visar att krisen är långt ifrån över, och att vi behöver genomföra åtgärder för att få bättre effekt och ordning. Nu har vi gräns- och id-kontroller, och det är viktigt. Men vi har fortfarande inte tillfälliga uppehållstillstånd, och vi har för lite och för dåligt återvändande av de som inte få stannas. Nu måste det genomföras, säger Anna Kinberg Batra (M).

Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, säger att osäkerheten i prognosen är ett problem för landets kommuner.

I synnerhet när det handlar om den krävande uppgiften att ansvara för mottagandet av just ensamkommande barn och unga.

– Kommunerna måste ta höjd för att det kan bli den högsta siffran. Den osäkerheten är inte bra, det försvårar förutsättningarna för planering, säger Per-Arne Andersson SKL.

Migrationsverkets prognos över asylsökande som väntas till Sverige kommer fyra gånger per år. På torsdagen klockan 12.00 presenterade myndigheten den första prognosen för i år.

Migrationsverket påpekar att det är svårt att bedöma säkerhetsutvecklingen på andra håll i världen – och prognoserna är därför osäkra.

Som exempel skrev myndigheten både i april och i juli förra året att det totala antalet asylsökande till Sverige 2015 beräknades bli färre än tidigare väntat. Prognosen skrevs därför ned till 74 000 i juli.

Den 1 januari 2016 konstaterade Migrationsverket att siffran landade på knappt 163 000 asylsökande till Sverige 2015.

Migrationsverkets prognos är viktig för hur myndigheter och organisationer ska arbeta med migration. 

Anneli Bergholm Söder, chef för avdelningen för samordning och insats vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, säger att hennes myndighet följer prognosen.

De har därefter en dialog med myndigheter som kan komma att påverkas av utvecklingen.

– Det kan bland annat handla om Skolverket och Socialstyrelsen. Och det är först då vi får en uppfattning om vad siffrorna får för konsekvenser för det svenska samhället, säger Anneli Bergholm Söder till Ekot.