Linköping

Många konstprojekt smyckar Linköping

1:34 min

Det skiljer sig mellan kommunerna i länet hur man sätter av pengar för offentlig konst i samband med byggprojekt. Linköping använder sig av enprocentregeln vilket lett till att det varje år är runt tjugo konstprojekt på gång.

När Linköpings kommun ska bygga om, nytt eller till så har kommunfullmäktige bestämt att en procent av byggkostnaden sätts av för konstnärlig gestaltning.

– I Linköping där man arbetat i flera decennier efter den här principen är det inga konstigheter.

Tre konstnärer får då lämna in skissförslag innan ett väljs ut av kultur- och fritidskontoret.

I Norrköpings kommun, som inte använder sig av enprocentregeln, utan istället avsätter en viss summa varje år till offentlig konst, brukar det vara ett par uppdrag per år.

Övriga kommuner kan sätta av pengar mer sporadiskt och Region Östergötland har inte något beslut att använda sig av enprocentregeln.

Lars-Ove Östensson i Linköping menar att det är lättare att få igång projekt om det redan finns ett samarbete mellan konstproducenter och byggherrar.

Har det påverkat Linköpingsborna att man har mer offentlig konst här?

– Förhoppningsvis blir det en trevligare stad, säger Lars-Ove Östensson.