Dammsäkerhet ger nya jobb

De närmaste dagarna kommer Vattenfall, via sitt juridiska ombud, att lämna in en ansökan om omfattande arbeten på kraftverksdammarna i Sourva och Messaure. Detta för att klara de krav från 1990 som säger att dammarna ska klara alla tänkbara vattenflöden som kan uppstå under en tidsperiod på 10 000 år.
För att klara kraven måste dammarna höjas och förstärkas. Bland annat ska flera hundra tusen ton massor användas för att förstärka dammarna. På Vattenfall säger man att det kommer att betyda en del jobb inom maskin- och anläggningsbranchen.