Korpar gömmer mat fortare om de anar spioner

1:29 min

Med hjälp av högtalare och en kartong med kikhål har forskare sett att korpar gömmer mat fortare när de tror sig veta att en spionerande korp kan se den.

Forskarna från Weins universitet har på ett fiffigt sätt lyckas lägga fram det starkaste beviset hittills på att ett djur kan ha det som på engelska kallas för "Theory of Mind".

En bra svensk översättning för "Theory of Mind" saknas, men man kan säga att det handlar om en slags inlevelseförmåga som innebär att man kan föreställa sig vad den andra tänker. Till exempel att jag vet att du vet att jag tittar på dig.

Den här typen av inlevelseförmåga är en viktigt egenskap hos oss människor och bidrar i stor utsträckning till våra sociala förmågor. Men att lyckas bevisa att andra djur besitter samma förmåga är väldigt svårt.

Förenklat kan man säga att forskare i många tidigare experiment på korpar och människoapor har kunnat säga att djur A uppmärksammar vart djur B tittar. Men det har varit svårare att bevisa att djur A också vet att djur B ser någonting.

Men i det här experimentet lyckades man visa att en korp gömde mat fortare när den trodde sig veta att en spionerande korp kunde se den.

Korpen som gömde mat satt i ena halvan av en låda. Lådan var delad mitt itu av en vägg och i väggen fanns ett litet titthål. Men på andra sidan fanns bara en högtalare med korpljud.

Att visa att djur har den här sortens inlevelseförmåga är en stor framgång inom djurforskningen, säger Mathias Osvath, docent i kognitiv zoologi vid Lunds universitet.

– Det har aldrig blivit bevisat hos djur även om det är många som har tvivlat på att det bara skulle vara en egenskap som är unik för oss människor. Det här är ett av de största fynden inom djurs kognition som har gjort på länge, säger han.

Artikeln publiceras i tidsskriften Nature Communications.

Referens: Thomas Bugnyar et al. Ravens attribute visual access to unseen competitors. Nature Communications2016. DOI: 10.1038/ncomms10506