Ingen MP-omröstning om flyktingpolitiken

2:32 min

Det blir ingen medlemsomröstning i Miljöpartiet om den egna regeringens flyktingpolitik. För få medlemmar har i dagsläget ställt sig bakom kravet.

– Tyvärr ser det inte ut som om vi får in tillräckligt många namn, säger Lage Rahm, tidigare riksdagsledamot och en av dem som har engagerat sig i frågan.

I november presenterade regeringen en ny och mer restriktiv migrationspolitik.

Den innebär bland annat att svensk lagstiftning under en treårsperiod ska anpassas till EU:s miniminivå.

Många miljöpartister var kritiska till åtgärdspaketet och det startades en namninsamling för att få till stånd en medlemsomröstning om den migrationsöverenskommelse som partiet slutit med Socialdemokraterna.

För att en sådan omröstning ska bli av måste minst tio procent av medlemmarna ställa sig bakom kravet.

Det motsvarar ungefär 1 700 personer. Lage Rahm - en av de miljöpartister som har drivit på för att medlemmarna ska få säga sitt - vet inte exakt hur många namn som samlats in.

– Men det är inte i närheten av det vi skulle behöva, säger han. 

Vad tror du att det beror på att ni inte har samlat tillräckligt många namn?

– Svårt att veta. Antingen är det inte tillräckligt många medlemmar som tycker att en medlemsomröstning är rätt sätt att hantera det här, eller så har vi inte lyckats nå ut till alla om hur man ska göra för att skriva upp sig för medlemsomröstning.

Hur känns det för dig som har engagerat sig i detta att det inte blir av i nuläget?

– Jag tycker att det är tråkigt. Men det är som det är. Frågan kommer att komma upp på kongressen, det är ju ett tag tills dess, men det är i varje fall något.

Partisekreteraren Anders Wallner välkomnar beskedet att det i dagsläget inte blir någon medlemsomröstning om den rödgröna regeringens migrationspolitik.

– En medlemsomröstning skulle ju vara bra om det går att ställa en tydlig ja- eller nejfråga, och det ser inte jag att man skulle kunna hitta i den här frågan. Det är en för komplex fråga, det finns för många olika uppfattningar, och det tror jag att väldigt många av dem som varit kritiska sett, att det hade varit svårt att hitta en sådan fråga, säger han.

Men med anledning av den interna kritiken håller Miljöpartiet nu i februari tre stora så kallade dialogkonferenser, där partimedlemmar får tycka till om flyktingpolitiken, berättar Anders Wallner.

– Vi samlas ju på tre platser, hundratals miljöpartister, för att prata om hur vi arbetar som parti, både för att alla människor som har kommit till Sverige och kommer till Sverige ska få ett bra mottagande och bra etablering, möjlighet till bostad, arbete, skola. Men också hur vi jobbar på längre sikt, för att Sverige åter ska kunna få en väldigt human och öppen migrationspolitik.