C efterlyser lägre löner för nyanlända

1:43 min

I dag samlas Centerpartiet för kommun- och landstingsdagar i Karlstad. För att få fler in nyanlända i jobb uppmanar nu Annie Lööf arbetsmarknadens parter att komma överens om ett nytt avtal som riktar sig helt och hållet till gruppen nyanlända, med möjligt att anställa dem till betydligt lägre ingångslöner än vad som är möjligt i dag.

Hör Annie Lööfs tal från Karlstad här 11:00

 –Jag riktar nu en uppmaning att man måste utveckla och uppdatera den svenska modellen för alla dem som nu kommer hit. Gör man inte det riskerar vi att stå inför ett mycket mycket stort utanförskap som blir ohanterligt, säger centerledaren Annie Lööf.

Det räcker, enligt Annie Lööf, inte med de förslag som presenterats från olika politiska olika håll den senaste tiden för att få in den stora grupp av flyktingar i arbetslivet som saknar eller har låg utbildning.

Nu, samtidigt som partiet samlas till kommun och landstingsdagar i Karlstad, och hon själv gör tillfällig comeback från sin föräldraledighet, riktar hon sig direkt till arbetsmarknadens partner för att förmå dem att komma överens om särskilda avtal för nyanlända med låga kvalifikationer, avtal som enligt Centerns önskemål bör innebära betydligt lägre ingångslöner än i dag.

 – Ja, situationen vi befinner oss i är ju akut och unik, och vi måste ju göra allt som går att göra för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden, säger Annie Lööf.

Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler har nyligen varit inne på liknande tankegångar. Annie Lööf vill inte specificera hur mycket lägre lön det skulle kunna handla om. Det är enligt henne upp till parterna att bestämma, liksom om det utöver lön eller även ska omfatta särskilda villkor för till exempel arbetstider och semester. Hon tänker sig den här typen av avtal till exempel inom byggnads- och servicesektorn.  

 - Där vi kan se att det finns både erfarenheter från dem som kommer till Sverige och också möjlighet att få ett arbeta när man kommer till Sverige, säger Annie Lööf.

Hur ser du på risken att de nyanlända byts ut av arbetsgivarna när det är dags så att säga komma upp i det vanliga löneläget, när man inte längre är nyanländ?

 – För mig är det oerhört viktigt att markera att vi måste se till att fler får ett arbete, och det är ju genom att man får ett arbete som man har möjlighet att gå vidare, att lära sig språket och på det sättet integreras.

Är det lagligt att ge en person lägre lön för att den kommer från ett annat land?

 –- Det här är någonting som man måste titta på från arbetsmarknadens parter när man sätter sig ner. Men man har ju idag haft till exempel arbetsmarknadspolitiska program som riktar sig till nyanlända, vad gäller nystartsjobb till exempel, där man sänker arbetsgivaravgiften för att stimulera fler arbeten, säger Annie Lööf.