Ungt Val i Skåne

Socialdemokraterna går framåt bland förstagångsväljarna i Skåne, men även vänstern och de högerextrema småpartier tar röster. Det är resultatet av Ungt val, den gemensamma satsning på att nå förstagångsväljarna som Skolverket, Ungdomsstyrelsen och tidningen Aftonbladet genomfört under våren.
Men resultatet visar också att valdeltagandet på dom skånska gymnasiernas skolval varierar kraftigt. I topp ligger Johannes Hedbergsskolan och Naturhumanistiska gymnasiet i Helsingborg, där tre av fyra elever har deltagit i valet, till Polhemsskolan i Lund i botten, där bara var tionde elev har röstat. Det skånska valresultatet visar att socialdemokraterna fick drygt 28 procent av rösterna, moderaterna 25 procent, vänstern och miljöpartiet tolv respektive nio procent. Övriga partier, en samlingsrubrik som inrymmer både småpartier på vänster och på högerkanten, fick åtta procent av rösterna.