Lågt deltagande i Ungt Val

Det blev ett lågt deltagande i Ungt Val som hållits i gymnasieskolorna. Färre än varannan elev röstade i valet på Gotland. Valet har kritiserats hårt från flera håll och haft problem med datakrångel. Birgitta Stjärnstedt som varit ansvarig för valet på Richard Steffengymnasiet i Visby är missnöjd med valet som hon tycker varit rörigt.
Vid Rickard Steffengymnasiet i Visby fick socialdemokraterna 27,7 procent av rösterna, med vänsterpartiet på andra plats med 22,8 procent och miljöpartiet 20,8. De borgerliga partierna fick alla mindre än tio procent vardera. Vid Donnergymnasiet i Klintehamn var vänsterpartiet störst med nära 29,5 procent med socialdemokraterna på andra plats med 20,5 procent. Eleverna vid Lövsta landsbygdsgymnasium var däremot mer konservativa. Där var moderaterna överlägset största parti med 40 procent av rösterna, medan centern fick 32 procent. Vänsterpartiet och folkpartiet fick däremot noll procent av rösterna på landsbygdsgymnasiet. Valdeltagande var på det hela taget ganska lågt - färre än varannan av eleverna röstade i Ungt Val på Gotland. Valet har kritiserats hårt från flera håll och haft problem med datakrångel. Dessutom har arrangerande tidningen Aftonbladet kritiserats för att ha varit partisk till förmån för socialdemokralterna och LO. Resultat Ungt val Gotlands län