Ny metod ska upptäcka köttfusk

1:18 min

En ny metod som avslöjar fusk med ursprungsmärkningen av kött ska införas till sommaren.


Metoden innebär att det kommer att tas prover på kött ute i butikerna. Proverna skickas sedan till laboratorium för analys. På det här sättet kommer svenskt kött och utländskt kött att kunna urskiljas. 

Ambitionen är att bygga upp en databas som även andra aktörer, till exempel Jordbruksverket, Livsmedelsverket och handeln, ska kunna använda.

- Konsumenterna ska kunna lita på att de får det kött de betalar för, säger Hans Agné, vd för Svenska köttföretagen.