Hon försöker stoppa kvinnlig könsstympning

1:33 min

Det behövs mer resurser för att nå ut till kvinnor som riskerar eller har drabbats av kvinnlig könsstympning, det menar Jamila Said Musse som har arbetat med frågan i över 20 år.

Jamila Said Musse har mer erfarenhet än del flesta i kampen mot kvinnlig könsstympning. I mer än tjugo år har hon jobbat med ämnet och behovet av att nå ut med information till framförallt nyanlända är stort, säger hon.

– Det finns ett jättestort behov av att informera. En del vet inte ens om att det är olagligt i Sverige. Därför är det viktigt att vi fortsätter att jobba och träffar folk för att höra hur de tänker, säger hon.

Men samtidigt berättar hon att attityden hos den yngre generationen i Göteborg har förändrats i positiv bemärkelse. 

– Somaliska killarna som är födda i Sverige vill inte fortsätta den traditionen. De har en svensk attityd och är emot könsstympning, säger Jamila Said Musse som har arbetat med frågan i över 20 år.

Den 6 februari varje år är det internationella dagen mot kvinnlig könsstympning.

Könsstympning förbjudet enligt lag i Sverige sedan 1982. Är man bosatt här är det dessutom olagligt att medverka till ingreppet - även om det utförs utomlands.

Men enligt en uppskattning från Socialstyrelsen ligger ändå 19 000 flickor i Sverige riskzonen. Det vill säga att deras mamma är född i ett land där könsstympning är vanligt förekommande. Hur många av dem som faktiskt riskerar att utsättas är svårare att uppskatta.

– Det svåraste är att förändra människors attityd. Jag har jobbat med den här frågan i mer än 20 år och det arbetet måste fortsätta. Min dotter och hennes dotter måste fortsätta, säger Jamila Said Musse.

För även attityden hos unga göteborgare har förändrats finns det ett stort behov av att fortsätta nå ut med information, framförallt till nyanlända flyktingar, säger hon.

– Svenska myndigheter måste förstå att det här inte är lätt. Det behövs resurser och tid.

På måndag anordnar Länsstyrelsen tillsammans med Göteborgs stad och regionen en konferens som riktar sig till personer som jobbar inom socialtjänsten, vården, skolan och andra institutioner som möter flickor och kvinnor som riskerar att bli eller har blivit könsstympade.

Jamila Said Musse kommer att vara på plats för att prata om projektet Insatser mot kvinnlig könsstympning som hon har varit med och drivit tillsammans med Svensk-somaliska vänföreningen i Göteborg.

– Det här projektet är en liten, liten bit. Men det behövs mer, säger hon.