Operationerna mot Epilepsi minskar

13 min

Omkring 60 000 människor i Sverige har diagnosen epilepsi. En sjukdom där de oförutsedda anfallen är stora hinder i vardagslivet för den drabbade. Idag har behandlingen av epilepsi förfinats. Läkemedlen har blivit fler, vården sker i team och för den som ändå inte får kontroll över anfallen kan operation hjälpa. Men antalet kirurgiska ingrepp mot epilepsi minskar och varierar dessutom stort över landet. Hör reportage om Robin som fått chansen till en operation och även samtal med Börje Vestlund, ordförande i Svenska Epilepsiförbundet.