Miljöstation på Visbytippen

Miljödomstolen har gett Gotlands kommun tillstånd att låta den gamla soptippen i Visby användas som miljöstation. Därmed behöver Visbyborna inte köra till Roma eller Klintehamn för att lämna in farligt avfall som målarfärg, kemikalier och lysrör.
Enligt tillståndet får dock kommunen inte ta emot någon typ av hushållsafall. 50 ton farligt avfall kommer att vara tillåtet, vilket är tillräckligt enligt Anders Tingström, tillförordnad teknisk chef i kommunen. Förra året tog kommunen emot totalt 165 ton farligt avfall på hela ön. Om inte miljödomstolens beslut överklagas kan miljöstationen vid Visbytippen öppnas till hösten.