Lancets tystnad om Macchiarini kan skada kvalitetsstämpel

3:43 min

Efter Macchiariniaffären har Vetenskapsradions Ulrika Björkstén tittat på tidskriften the Lancets agerande. Paolo Macchiarini har publicerat flera av sina forskningsartiklar i den ansedda tidskriften.

 Vad är Lancets roll i det här?

– Det var bland annat där Macchiarinis ursprungliga fallstudie publicerades där han beskrev transplantationen av en artificiell luftstrupe som lyckad. Han använde uttryck som att resultatet var nästan normala luftvägar, pratade om celltillväxt och minimala problem med bakterier och svamp. Och det är ju det här som den externa utredaren menar inte alls stämmer med hur det ser ut i patientjournaler och videodokumentation av luftstrupen.

– De har också publicerat flera artiklar som beskriver Macchiarini som revolutionär inom sitt område, rena hjälteporträtt får man väl säga.

Och de reagerade ju också på oredlighetsanklagelserna?

– I höstas, efter att Karolinska institutet gick ut och sade att Macchiarini inte gjort sig skyldig till oredlighet, skrev the Lancet i en ledare att KI sagt att han var "emphatically not guilty", vilket ju är en överdrift med tanke på att även KI:s ledning– trots frikännandet – ändå menade att det fanns brister i forskningen. De kallade också den externa utredningen, som ju kommit fram till att Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet för "A flawed initial inquiry" med "damaging and mistaken findings". Även här gick de mycket längre än KI, som ju tvärtom sade att den externa utredningen var bra även om de alltså inte höll med om slutsatserna. 

Vad säger de nu då på Lancet?

– Ja, problemet är att nu säger de inget alls. Det enda de har publicerat är ett försvar skrivet av Macchiarini själv där han hävdar att operationerna på Karolinska universitetsjukhuset följt etiska riktlinjer, något som ingen utomstående bedömare tycks hålla med om, operationerna är ju bland annat polisanmälda av Läkemedelsverket. De har inte publicerat någon rättelse, så forskningsartikeln ligger fortfarande ute som om inget hänt. Jag har gjort många försök att få tag på chefredaktören för the Lancet, men det enda jag har fått är ett kort meddelande från pressavdelningen på the Lancet att de inte har några kommentarer.

Hur ska man tolka det här, varför är det viktigt?

– Grejen är ju att de här tidskrifterna står som en kvalitetsgarant inom forskningen. Man brukar prata om peer reviewing, att alla artiklar är granskade som publiceras i en vetenskaplig tidskrift och att det ska borga för kvaliteten. Och Lancet är ju en av de verkligt ledande tidskrifterna. Om ett sådant här flagrant problematiskt exempel, utan djurstudier i botten, släpps igenom utan att frågor ställs och tidskriften sedan varken backar eller förklarar sig så har det stor betydelse för hela kvalitetssystemet inom vetenskapen.