Allt vanligare med sjukvård via mobilen

4:51 min

E-hälsa, hälsa och vård på distans via elektronik, spås spela en viktig roll för att klara framtidens välfärdsutmaningar.

– Det fungerar så att man laddar hem vår applikation. Därefter börjar man med att beskriva sina symptom, man kan ladda upp en bild om man har ett eksem eller sår och sedan blir man matchad mot en läkare. När det blir ens tur så ringer läkaren upp en via vår applikation, säger Johannes Schildt, grundare och vd av vårdplattformen Kry.

Kry är en mobilapp där du kan träffa läkare, beställa hem tester och få recept utskrivna. Allt det sker via videosamtal i mobilen eller läsplattan - alltså kan du träffa en läkare nästan som på vårdcentralen fast hemifrån sängen, säger Johannes Schildt.

Appen är en av uppskattningsvis 100 000 appar som riktar in sig på hälsa och sjukvård. Och branschen växer. När vi sköter allt större delar av vårt liv via mobilen så finns det stora pengar att hämta. År 2014 omsatte branschen 90 miljarder kronor och beräknas att växa med 30 procent årligen de närmaste åren.

Utbudet sträcker sig från enkla stegräknare till betydligt mer avancerade produkter, som fertilitetsappen Natural Cycles som via en termometer och algoritm räknar ut när användaren kan bli gravid. Raoul Scherwitzl, grundare av Natural Cycles, säger att e-hälsa, alltså vård på distans via elektronik, framför allt riktar in sig på förebyggande hälsoarbete något som den vanliga sjukvården inte alltid mäktar med.

– Att fokusera på att undvika att må dåligt, innan man mår dåligt. Man samlar in en massa data och analyserar det i förebyggande syfte. Prevention before treatment. Det är ett stort skifte, säger Raoul Scherwitzl, grundare av Natural Cycles.

Både Natural Cycles och Kry är så kallade medicintekniska produkter. De regleras av Läkemedelsverket och har en CE-märkning precis som andra medicinska produkter. Så kallade hälsoappar, exempelvis digitala träningsdagböcker eller kaloriräknare, omfattas däremot inte av regelverket.

Men det är långt ifrån alla medicinska appar som följer reglerna. Många lovar helt enkelt mer än de kan hålla och försöker smita från det juridiska ansvaret, säger Mats Artursson, utredare inom medicinteknik på Läkemedelsverket.

– Är det en app som används för behandling eller diagnostik av sjukdom så ska appen vara CE-märkt, annars ska man absolut inte använda applikationen i fråga, säger Mats Artursson.

Ett stort problem för Läkemedelsverket är att mobilappar inte är bundna av geografiska gränser. Från att de släpps på marknaden så sprids de över hela världen vilket gör att det är svårt att reglera. Mats Artursson säger att myndigheten jobbar med att informera app-tillverkare om regelverket, och att Sverige tillsammans med Frankrike representerar EU när man nu ska ta fram nya internationella regler för marknaden.

– Här måste vi hjälpas åt på internationell nivå så att myndigheter sätter tryck på App store och Google store att få bort sådana här farliga appar där tillverkaren inte tar något ansvar eller till och med gömmer sig bakom en postbox. Vi kommer inte åt tillverkarna, säger Mats Artursson.

E-hälsa verkar vara här för att stanna. Sverige har sedan 2014 en speciell myndighet som hanterar frågorna, och Gabriel Wikström, sjukvårdsminister, har kallat e-hälsa för nyckeln till en jämlik vård i Sverige.

Genom hälsa och sjukvård via mobiltelefonen så avlastas primärvården, och oavsett livssituation eller arbetstider så kan patienten få hjälp när det passar den själv. Än så länge är det bara Jönköpings landsting som har börjat använda sig av sjukvårdsplattformen Kry, men intresset från andra landsting är stort, säger Johannes Schildt, grundare av appen.

– Man hade ju önskat att vi som nation skulle kunna rulla ut den här typen av lösningar snabbare. För oss som nation är det en otroligt kostnadsbesparing och det är bra för alla att slippa ta ledigt från jobbet och åka långt för en urinvägsinfektion, säger Johannes Schildt.

Det håller Raoul Scherwitzl på Natural Cycles med om. I takt med att allt fler saker i livet sköts via mobilen är det självklart för honom att även sjukvården följer den utvecklingen.

– Jag ser att det finns väldigt stora möjligheter med mobilhälsa. Kanske framför allt för att hantera den åldrande befolkningen, inte bara i Europa utan i hela västvärlden. Vi har även en miljard vuxna som är överviktiga. För att hantera det här så tror jag att den mobila hälsotekniken blir avgörande för att rent ekonomiskt få det att gå runt, säger Mats Artursson, utredare på Läkemedelsverket.