EU-pengar till Sörmland för förbättrad integration

1:39 min

Sörmland har fått drygt 17 miljoner kronor från EU för att förbättra integrationsarbetet med nyanlända flyktingar.

Pengarna, 17,4 miljoner kronor fördelade över tre år kommer från Europeiska socialfonden och till det kommer medfinansiering från bland annat landstinget vilket ger en totalbudget på cirka 25 miljoner kronor.

Det ger verksamheter i Eskilstuna, Flen, Katrineholm och Oxelösund vardera 4,5 miljoner kronor, men även de övriga kommunerna ska bli delaktiga.

Tanken är man ska hitta goda metoder som sen kan leva kvar i den ordinarie verksamheten.

– Det vi ska arbeta med är verksamheter som på lång sikt kan bidra till att förbättra integrationsarbetet i Sörmland, alltså att förkorta tiden det tar för en nyanländ att komma ut i arbete, säger Kenny Sjöberg, EU-strateg på samordningsförbundet RAR i Sörmland, som ligger bakom ansökan till EU.

Områden man satsar på förutom språkinlärning är förbättrad myndighetssamverkan, arbetsmarkandskunskap, socialt företagande och de nyanländas hälsa, i en så kallad Hälsoskola, som tidigare testats i Norrköping.

– Det gav väldigt bra effekter med stora besparingar för landstinget och det minskade belastningen på sjukvården, med färre läkarbesök och även läkemedelskonsumtionen minskade. säger Kenny Sjöberg.